ชื่อเรื่องข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมธนารักษ์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.40
เล่มที่ก-ข
หัวเรื่อง1.การบริหารงาน - - กรมธนารักษ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า297 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008319อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ