ชื่อเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินของสถาบันราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้แต่งคนที่ 1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขเรียก711.551
เลขผู้แต่งค-ก
หัวเรื่อง1.การใช้ที่ดิน - - กรุงเทพฯ.
2.ส่วนวิสาหกิจ - - กรุงเทพฯ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า66 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008332อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ