ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก294.382
เลขผู้แต่งก-พ
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9789749536216
หัวเรื่อง1.พระไตรปิฎก.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า585 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008350, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008351, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
008352, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
008353, ฉ.4อยู่หนังสือทั่วไป
008354, ฉ.5อยู่หนังสือทั่วไป
008355, ฉ.6อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ