ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก658.3
เลขผู้แต่งส-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9789740692461
หัวเรื่อง1.การบริหารงานบุคคล.
2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า167 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008396, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008397, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ