ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ
ผู้แต่งคนที่ 1อุทัย เลาหวิเชียร
เลขเรียก350
เลขผู้แต่งอ-ร
ฉบับที่3
เลขมาตรฐานสากล9742310408
หัวเรื่อง1.รัฐประศาสนศาสตร์.
2.การบริหารรัฐกิจ.
3.การจัดการองค์กร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า541 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000900, 1อยู่หนังสือทั่วไป
001545, 2อยู่หนังสือทั่วไป
008462, 3อยู่หนังสือทั่วไป
013088, 4ยืม16 เมษายน 2563หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ