ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นๆ ตามโครงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง
ผู้แต่งคนที่ 1กรมบัญชีกลาง
เลขเรียก351.1
เลขผู้แต่งก-ค
หัวเรื่อง1.เงิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า45 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008477อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ