ชื่อเรื่องข้อมูลและเครื่องชี้การพัฒนาของประเทศไทย 2533 - 2542
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งส-ข
หัวเรื่อง1.การพัฒนาประเทศ - - ไทย.
2.การพัฒนาประเทศ - - ข้อมูล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า137 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008480อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ