ชื่อเรื่องการปรับปรุงองค์การภาครัฐ : การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก352.3
เลขผู้แต่งช-ก
หัวเรื่อง1.การปฏิรูประบบราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า73 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008502อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ