ชื่อเรื่องนโยบายของรัฐบาลกับ กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก351.593
เลขผู้แต่งส-น
หัวเรื่อง1.ไทย - - นโยบายของรัฐ.
2.ไทย - - การเมืองและการปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า48 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008511อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ