ชื่อเรื่องโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก923.1
เลขผู้แต่งส-ค
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า382 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008521, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008522, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ