ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.การพัฒนาเศรษฐกิจ.
2.นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า279 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008523อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ