ชื่อเรื่องประมวลผลการระดมความคิด วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งส-ป
หัวเรื่อง1.การพัฒนาสังคม.
2.ไทย - - นโยบายสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008524อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ