ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสาร
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
เลขเรียก302.2
เลขผู้แต่งค-ฉ
เลขมาตรฐานสากล9747655497
หัวเรื่อง1.การสื่อสาร.
2.ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า278 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008526อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ