ชื่อเรื่องสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
ผู้แต่งคนที่ 1พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เลขเรียก294.34
เลขผู้แต่งพ-ส
เลขมาตรฐานสากล9745066974
หัวเรื่อง1.ธรรมะ.
2.การดำเนินชีวิต.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า129 หน้า
ภาษาth
รายละเอียด



เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008634อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ