ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
เลขเรียก346.06
เลขผู้แต่งก-พ
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.พระราชบัญญัติหน่วยงานของรัฐ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า61 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008683, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008684, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
008685, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ