ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก346.06
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า52 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008686อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ