ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจราณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานศาลปกครอง
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า136 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008701อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ