ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง353.40
เล่มที่ส-ร
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 2550.
2.สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า76 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008703, ฉ.1อยู่รายงานประจำปี
008704, ฉ.2อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ