ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง338.17
เล่มที่ก-ร
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 2550.
2.โรงงานยาสูบ - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า126 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008705อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ