ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ความเพียร
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก923.1
เลขผู้แต่งส-ร
เล่มที่2
เลขมาตรฐานสากล9749074831
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า40 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008760อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ