ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : กตัญญู
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก923.1
เลขผู้แต่งส-ร
เล่มที่8
เลขมาตรฐานสากล9749074831
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชดำริ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า50 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008766อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ