ชื่อเรื่องทันโลกทันธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-ท
เลขมาตรฐานสากล9749453646
หัวเรื่อง1.ธรรมกับชีวิตประจำวัน.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า97 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008790อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ