ชื่อเรื่องมงคลชีวิต ฉบับ {34}ทางก้าวหน้า{34}
ผู้แต่งคนที่ 1พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-ม
เลขมาตรฐานสากล9748822402
หัวเรื่อง1.ธรรมกับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์พีวีพี ซัพพลายส์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า241 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008792อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ