ชื่อเรื่องความน่าจะเป็น
ผู้แต่งคนที่ 1ปราบดา หยุ่น
เลขเรียกรส
เลขผู้แต่งป-ค
เลขมาตรฐานสากล9747754096
หัวเรื่อง1.เรื่องสั้น.
ครั้งที่พิมพ์26
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
ราคา125
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า201 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008793อยู่หนังสือทั่วไป
009461อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ