ชื่อเรื่องคู่มือวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และบทสวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฉบับกรมการศาสนา
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งก-ค
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.วันสำคัญทางศาสนา.
2.การปฏิบัติธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า191 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008807, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008808, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ