ชื่อเรื่องรายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง352.409
เล่มที่ก-ร
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 2550.
2.กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า94 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008825, ฉ.1อยู่รายงานประจำปี
008826, ฉ.2อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ