ชื่อเรื่องเร็ว ง่าย Style Microsoft Project 98
ผู้แต่งคนที่ 1วราภรณ์ วงศ์วิศว์
เลขเรียก005.369
เลขผู้แต่งว-ร
เลขมาตรฐานสากล9746900005
หัวเรื่อง1.ไมโครซอฟต์โปรเจค.
2.การบริหารโครงการ - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สามัคคีสาร
ราคา395
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า484 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008854อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ