ชื่อเรื่องคู่มือระบบความปลอดภัยบน Windows 2000
ผู้แต่งคนที่ 1ค็อกซ์, ฟิลลิป.
เลขเรียก005.8
เลขผู้แต่งค-ค
เลขมาตรฐานสากล9745344109
หัวเรื่อง1.คอมพิวเตอร์ - - การควบคุมการเข้าถึง.
2.ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์.
3.การคุ้มครองซอฟต์แวร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
ราคา560
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า806 หน้า
ภาษาth
รายละเอียด



เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008856อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ