ชื่อเรื่องน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ผู้แต่งคนที่ 1สิธิชัย จินดาหลวง
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งส-น
เลขมาตรฐานสากล9789744582126
หัวเรื่อง1.พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา.
2.น้ำพระพุทธมนต์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า171 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008872อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ