ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจภาวะหนี้สินของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2544
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.1
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9747285932
หัวเรื่อง1.การสำรวจภาวะหนี้สิน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า173 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008970อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ