ชื่อเรื่องโครงการประเทศไทยใสสะอาด
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก364.132
เลขผู้แต่งส-ค
เลขมาตรฐานสากล9747285983
หัวเรื่อง1.ระบบราชการ - - ไทย.
2.การทุจริตและประพฤติมิชอบ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า101 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009022อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ