ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งร113พ
หัวเรื่อง1.การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ.
2.รัฐวิสาหกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009060อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ