ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานอัยการสูงสุด
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง345.01
เล่มที่ส-ร
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 2550.
2.สำนักงานอัยการสูงสุด - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานอัยการสูงสุด
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า128 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009074อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ