ชื่อเรื่องคุตบะฮ์เพื่อสันติสุข
ผู้แต่งคนที่ 1วินัย สะมะอุน
เลขเรียก297.2
เลขผู้แต่งว-ค
เลขมาตรฐานสากล9789749772393
หัวเรื่อง1.ศาสนาอิสลาม - - หลักคำสอน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า129 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009088อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ