ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ผู้แต่งคนที่ 1ณัฏฐวิวรรธน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งณ113ก
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - ราชการ.
2.ณัฏฐวิวรรธน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา - - ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า125 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009109อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ