ชื่อเรื่องการ OUTSOURCE งานขนส่งเหรียญกษาปณ์ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สิราริยกุล โดย นายอภิรักษ์ คำสกุล รหัสนักศึกษา 4914971631
ผู้แต่งคนที่ 1อภิรักษ์ คำสกุล
เลขเรียกp0017
เลขผู้แต่งอ547ง
หัวเรื่อง1.เหรียญกษาปณ์ ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้า62 หน้า
ภาษาth
รายละเอียด1เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009155อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ