ชื่อเรื่องนิทานกลางแสงจันทร์
ผู้แต่งคนที่ 1ประชาคม ลุนาชัย
เลขเรียกรส
เลขผู้แต่งป17112น
เลขมาตรฐานสากล9743234306
หัวเรื่อง1.เรื่องสั้น.
2.เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง.
3.เรื่องสั้นไทย - - รวมเรื่อง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
ราคา135
ประเภทหนังสือเรื่องสั้น (รส)
จำนวนหน้า283 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009169อยู่เรื่องสั้น
ย้อนกลับ