ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เล่ม 2
ผู้แต่งคนที่ 1หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งห-จ
เล่มที่2
เลขมาตรฐานสากล9744176563
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
2.พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า1312 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009173อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ