ชื่อเรื่องพระมหากรุณาธิคุณต่อภาษา วรรณกรรม และห้องสมุด
ผู้แต่งคนที่ 1หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งห-พ
เลขมาตรฐานสากล9747912406
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
2.วรรณกรรมไทย.
3.ห้องสมุด - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า458 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009180อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ