ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร
เลขเรียก610.959
เลขผู้แต่งก-ต
เล่มที่2
เลขมาตรฐานสากล9744174439
หัวเรื่อง1.การแพทย์ - - ไทย.
2.แพทย์แผนโบราณ - - ไทย.
3.ยาสมุนไพร - - ไทย.
4.การรักษาโรค - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า461 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009192อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ