ชื่อเรื่องจดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งส-จ
เลขมาตรฐานสากล978999741129423
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ.
2.การพัฒนาประเทศ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า400 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009322อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ