ชื่อเรื่องศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม 100 (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร
เลขเรียก702.88
เลขผู้แต่งก-ศ
เลขมาตรฐานสากล9789744179609
หัวเรื่อง1.กรมศิลปากร, สำนักโบราณคดี.
2.โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์แปลน โมทิฟ
ปีที่พิมพ์2552
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า255 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009325อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ