ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop CS 3
ผู้แต่งคนที่ 1วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
เลขเรียก006.78
เลขผู้แต่งว-ค
เลขมาตรฐานสากล9789749741870
หัวเรื่อง1.อโดบีโฟโตช็อบ.
2.คอมพิวเตอร์กราฟฟิก.
3.การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2551
ราคา375
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า574 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009393อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ