ชื่อเรื่องสารานุกรม ภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย
ผู้แต่งคนที่ 1กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม
เลขเรียก495.913
เลขผู้แต่งก-ส
เลขมาตรฐานสากล9748010155
หัวเรื่อง1.สุภาษิตและคำพังเพยไทย - - สารานุกรม.
2.ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร - - สารานุกรุม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ต้นธรรม
ราคา390
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า624 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009407อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ