ชื่อเรื่องเรียนภาษาเบสิก/เบสิกขั้นสูง
ผู้แต่งคนที่ 1พีรศักดิ์ ศรีกังวาล
เลขมาตรฐานสากล9745092134
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ราคา132
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า327 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009485อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ