ชื่อเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้า : พุทธชัยมงคลคาถาว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธองค์
ผู้แต่งคนที่ 1พระธรรมโกศาจารย์
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-ช
เลขมาตรฐานสากล9748813339
หัวเรื่อง1.พระพุทธเจ้า.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า140 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009528อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ