ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 220 ปี
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1.กรุงเทพ - - ภาพถ่าย.
2.กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า320 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009620อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ