ชื่อเรื่อง225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกอ 959.38
เลขผู้แต่งส691ส
เลขมาตรฐานสากล9786117217050
หัวเรื่อง1.กรุงรัตนโกสินทร์
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า399 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009647อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ