ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2551
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขมาตรฐานสากล9789748013213
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์รำไทยเพรส
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า93 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009662อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ