ชื่อเรื่องคู่มือมนุษย์
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.3422
เลขผู้แต่งพ44ค
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9786160300006
หัวเรื่อง1.การปฏิบัติธรรม.
2.สมาธิ.
3.วิปัสนา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
ปีที่พิมพ์2552
ราคา150
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า212 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001420อยู่หนังสือทั่วไป
009684, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
012860, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ